Vegetarisme

V r e d e

Een belangrijke en noodzakelijke stap naar innerlijke vrede en de wereldvrede is veganisme en op haar minst vegetarisme! De onderstaande statements vloeien voort uit ons beste weten en onze liefde voor alles wat is.  Onze taak bestaat naast het inspireren van mensen in het hart uit het informeren over de geestelijke betekenis van het leven op aarde. Daar hoort ook het wijzen op menselijke dwalingen en het handelen uit onwetendheid bij, zonder daarbij te veroordelen of een mening op te dringen. Het is een aanbieding tot inzicht en liefde, waarbij de mens volledig vrij is in zijn en haar reactie. Wij dienen de dieren in te wijden in onze hoogste deugden. Dat zal de wereld en onszelf doen transformeren in hogere wezens, liefdevollere wezens en uiteindelijk in liefdevolle wezens.

Pas nadat de laatste boom is omgehakt

Pas nadat de laatste rivier is vergiftigd

Pas nadat de laatste vis is gevangen

Pas dan zul je erachter komen dat je geld niet kunt eten.

Wijsheid van de Cree indianen

  

H e t   e t e n   v a n   v l e e s

Het eten van vlees in de westerse wereld, waar voldoende alternatieven voor vlees voor handen zijn, is een duidelijke indicatie van de staat van de (on)gevoeligheid en de staat van (on)bewustzijn van een individu. De veeteelt veroorzaakt 18% van de CO2 uitstoot. Vlees is voor de mens niet noodzakelijk om een gezond lichaam te hebben of dat te krijgen. De vleesindustrie zegt dat we niet zonder vlees kunnen en dat het goed voor de gezondheid is. Dit is een leugen en het tegendeel is waar. Los van de belasting op het lichaam die het eten van vlees geeft is de geestelijke belasting ervan erg groot. Iemand die vlees eet is verantwoordelijk voor de moord op onvoorstelbare aantallen dieren. Vlees eten is deze moordpartij steunen en legitimeren. Een wersterse maatschappij waar vlees eten als legitiem en normaal gezien wordt is van een lage orde en kan van weinig betekenis zijn voor een vredevolle wereld. Indien wij, zoals zo vaak makkelijk gezegd wordt, geen oorlog in de wereld willen laten we dan eerst beginnen met onze oorlog tegen de dieren te beëindigen.

red de dieren

Waarom de holocaust van de nazi’s afwijzen en de holocaust door de vleesindustrie niet. Wie heeft ons verteld dat een dier minder is? Wat onderscheid een dier van een mens, behalve het onvermogen van een dier om naar zich zelf te kijken en over zichzelf na te denken? Waarom wel van je hond en je kat houden en van de koeien niet? Gezellig naar de dierentuin en ‘s avonds vlees op je bord. Dierenleed in plaats van dierenliefde. Gelet het feit dat wij allemaal met elkaar en alles zijn verbonden is het van belang in dit leven om zorgvuldig te handelen. Mineralen incarneren in planten, planten incarneren in dieren en dieren incarneren in mensen. Wat dan te denken van die zielen die uit een verzameling vermoorde dieren als een mens incarneren. Geen wonder dat die mensen zich gedragen als beesten en gemakkelijk moorden, want dat hebben ze namelijk in hun vorige leven van de mensen geleerd!

Red het leven

Wij als de hoogst ontwikkelde wezens op aarde behoren de dieren te dienen, wij behoren de dieren, de planten en de mineralen te eren en lief te hebben, als zijn het onze kinderen. Wij zouden dieren zo moeten behandelen zoals wij behandeld en gezien willen worden.

Hebt elkander Lief! Jezus.

Gij zult niet doden (of laten doden). De Bijbel.

Help ever, hurt never. Sathya Sai Baba

 

Wakker dier

Red de walvissen

Veganisme

 

N e o  –  n i c o t i n o ï d e n   b r e n g e n   b i j e n   i n   g e v a a r

Na een jarenlange discussie over de oorzaken van bijensterfte concludeert ook de Europese Voedsel- en Warenautoriteit dat neo-nicotinoïden, een zeer giftig landbouwgif, een acuut en ernstig gevaar zijn voor de gezondheid van bijen. De Partij voor de Dieren wil dat deze middelen per direct van de markt worden gehaald.

Partij voor de dieren

Bloemenzaad voor bijen en vlinders

Vogelbescherming