Spirituele kunst 3D

Spirituele kunst in de vorm van gouden piramiden in een gouden kubus

S p i r i t u e l e   k u n s t

De Gouden Hart kunst in 3D onderscheidt zich onder meer door het gebruik van 24 karaats goud. Goud is op aarde, in de materie, de hoogste vertegenwoordiging van GOD. Daarnaast kenmerkt het zich door de grote eenvoud en kan zij in de uitvoering bijna perfect genoemd worden. Verder is De Liefde in de vorm van de Gouden Harten een regelmatig terugkerend element. De spirituele kunstwerken hebben een krachtige werking op het hartchakra; door alleen maar te kijken wordt je hart gevuld met liefdesenergie en inspiratie.

liefde

De kunstwerken vertegenwoordigen en verbeelden naast De Liefde, hoge geestelijke kennis en wijsheid. Het zijn in feite krachtige spirituele werktuigen die de mens inspireren en zuiveren. Werktuigen in de zin dat ze buitengewoon geschikt zijn om op te mediteren. Om te beschrijven wat je meemaakt wanneer je er naar kijkt, dan zijn dit enkele passende woorden: vreugde, overgave, GOD, 1wording en uiteraard Liefde. Wat ervaren wordt is afhankelijk van de spirituele ontwikkeling van het individu en de betekenis van het betreffende object. De gebruikte symbolen vormen een belangrijk onderdeel van het werk van Het Gouden Hart. Dit werk houdt de vergulding van de mens in, de vergulding van het hart. In feite transformatie, het ware alchemistische werk.

betekenis

De Gouden Hart kunst zijn Alpha – Omega werken. De betekenis en de vorm corresponderen met de bouwstenen van het leven. Wat in de werken wordt uitgebeeld, is de essentie van het leven. De invalshoek is de belichting dat alles Liefde is en dat je dat in de kern van het bestaan, in de geometrische grondpatronen, kunt terug zien. Na deze geometrische vormen houden beelden op te bestaan. Wat overblijft zijn de punt en de cirkel en zij zijn de ultieme, perfecte vorm en een toppunt van schoonheid en daarom GOD in vorm.

4 x i = (4 x eye* = 4 x ik) makes a Cross.  i am Life, i am Lovei am All, i am One. De cirkel staat voor GOD net als de punten op de i. * Eye is iconografisch het symbool voor GOD. Beyond Duality, de signatuur van Nenno de Zoete.

 

Z w e v e n d e   g o u d e n   b o l   b o v e n   k u b u s

De gouden bol is het beeld van perfectie en symboliseert GOD. De kubus is het symbool voor het menselijk koninkrijk, de aarde. Rama met zwevende gouden bol (11 x 11cm)  Kubus (25 x 25 x 25 cm)

Rama naast zwevende gouden bol

 

D e   p i r a m i d e  T r a n s f o r m a t i e

Het grondvlak van de piramide, het vierkant, geeft de beperking aan, die het leven op aarde kenmerkt. Interessant is hier dat iedere hoek 90 graden is en de vier hoeken samen dus 360 graden zijn, waaruit de overeenkomst met de goddelijke cirkel blijkt. De zijden van de piramide, de vier driehoeken, geven de essentie van de menselijke geestelijke ontwikkeling weer. De twee hoeken op de basis van elke driehoek geven de dualiteit, de polariteit op aarde en in de mens aan. Deze dualiteit dient de mens binnen zichzelf naar non-dualiteit, naar 1, te brengen. Van 2 naar 1, naar de bovenste hoek van de driehoek, naar de punt van de piramide. De vier zijden van de piramide duiden er op dat de mens alle kanten van het leven en alle kanten van zichzelf dient te ervaren en zo volledig te transformeren naar 1. Maar het verwijst ook naar de aardse combinaties: de vier kleuren, de vier windstreken, de vier elementen.

piramide van bovenaf gezien

14 Piramiden vormen samen een grote piramide in de kubus. De piramide is het symbool van transformatie en heeft een transformatie opwekkende kracht, meerdere piramiden vergroten deze transformatiekracht. Het 24 karaats goud staat symbool voor God. De kubus voor het koninkrijk aarde. Het is mogelijk om op alle 6 zijden van de kubus 14 piramiden, die samen een nieuwe piramide vormen, te plaatsen. Alle zes piramiden aan de top van deze piramiden komen dan met hun punten bij elkaar en vormen zo samen een kubus van 10 x 10 x 10 cm, exact in het midden van de grote gouden kubus (33,3 x 33,3 x 33,3 cm). Dus, een kubus exact in het midden van de kubus. Wanneer je de grote kubus open slaat ontstaat er een Jezuskruis met op alle zijden een stapeling van 14 piramiden. H e t   p r o c e s  i n   b e e l d :

Tik of veeg op de foto om te stoppen of door te gaan

G o u d e n   b o l   i n   g o u d e n   k u b u s

De gouden bol is het beeld van perfectie en symboliseert GOD. De kubus is het symbool voor het menselijk koninkrijk, de aarde. Gouden bol (9 x 9 cm) in gouden kubus, (23 x 23 cm).

  

H y p e r k u b u s  –  G o u d e n   k u b u s   i n   g o u d e n   k u b u s 

De kubus is het symbool voor het menselijk koninkrijk, de aarde. Hyperkubus of tesseract, (8 x 8 cm) (25 x 25 cm)

 

Z e s   g o u d e n   p i r a m i d e n   i n   e e n   g r o t e   g o u d e n   k u b u s

De kubus is het symbool voor het menselijk koninkrijk, de aarde. De Grote Kubus verbeeldt de Nieuwe Aarde, een kosmische verblijfplaats waar je als mens naar toe gaat wanneer je op aarde klaar bent met je geestelijke ontwikkeling en Verlichting hebt bereikt. Op de Nieuwe Aarde wordt de staat van Liefde die je op onze aarde hebt bereikt verder ontwikkelt. De gouden kubus in de grote gouden kubus verbeeldt onze aarde. Op onze aarde vormt lijden en Liefde de kern en de motor van de geestelijke transformatie.    

Door het openen van de kleine gouden Kubus die zich in de grote kubus bevindt vormt zich opnieuw een Jezus kruis, met op de 6 zijden van het kruis een gouden piramide. Deze 6 gouden piramiden vullen de gouden kubus volledig in gesloten toestand.