Spirituele kunst

gestapelde piramiden

D e   s p i r i t u e l e   k u n s t

Het zijn Alpha – Omega werken, de betekenis en de vorm corresponderen met de bouwstenen van het leven. Wat in de werken wordt uitgebeeld, is de essentie van het leven. De invalshoek is de belichting dat alles Liefde is en dat je dat in de kern van het bestaan, in de geometrische grondpatronen, kunt terug zien. Na deze geometrische vormen houden beelden op te bestaan. Wat overblijft zijn de punt en de cirkel en zij zijn de ultieme, perfecte vorm en het toppunt van schoonheid. De onderstaande spirituele kunst is grotendeels gebaseerd op heilige geometrie. Het gebruikte goud is 24 karaats bladgoud. Het copyright © is van Nenno de Zoete, Dordrecht.

Heilige geometrie

De Gouden Hart kunst onderscheidt zich onder meer van andere heilige geometrie kunst door het veelvuldige gebruik van 24 karaats goud. Goud is op aarde, in de materie, de hoogste vertegenwoordiging van GOD. Daarnaast worden de kunstwerken gekenmerkt door de grote eenvoud en zijn zij in de uitvoering bijna perfect te noemen. Verder is Liefde, bedoeld wordt de Goddelijke Liefde, in de vorm van Gouden harten een regelmatig terugkerende kenmerk van de symbolen. Tot slot mag de krachtige werking op het hartchakra niet ongenoemd blijven; door alleen maar te kijken wordt je hart gevuld met liefdesenergie.

Spirituele sYMBOLEN

De symbolen vormen een belangrijk onderdeel van het werk van Het Gouden Hart. Dit werk houdt de vergulding van de mens in, de vergulding van het hart. In feite het ware alchemistische werk. De kunstwerken vertegenwoordigen en verbeelden geestelijke kennis en wijsheid. Het zijn krachtige spirituele werktuigen die de mens inspireren en zuiveren. Werktuigen in de zin dat ze buitengewoon geschikt zijn om op te mediteren.

Beyond Duality

4 x i  (Eye = ik )  makes a Crossi am the Wayi am the Truthi am Lifei Am. De cirkel staat voor GOD net als de punten op de i. Dit symbool is de signatuur van Nenno de Zoete

 

D e   k u b u s   m e t   6   G o u d e n   H a r t e n

zes piramiden maken een kubus

De kubus staat symbool voor het aardse leven en het hart voor Liefde. De zes harten op de zes zijden van de kubus verwijzen naar het feit dat alle zijden van het leven als basis, als essentie, Liefde hebben. De harten wijzen allemaal naar het centrum van de kubus, naar één en het zelfde punt. De essentie. Dit verwijst naar dat alle aspecten van het leven naar één leiden. Naar GOD.

 

h y p e r k u b u s   m e t   1 2   G o u d e n   H a r t e n

12 harten vormen 2 kubussen

12 harten vormen 2 kubussen. De ene kubus wordt gevormd door de grijze lijnen, de andere kubus door de zilveren lijnen. Een kubus symboliseert het leven op aarde en het hart Liefde. De zes harten op alle kanten van een kubus symboliseren dat alle aspecten van het leven gebaseerd zijn op de essentie die Liefde is. De harten wijzen allemaal naar het midden van de kubus, naar een enkel punt, wat betekent dat alle aspecten van het leven naar 1 punt leiden, naar God. Door de specifieke plaatsing van de 2 kubussen kun je een kloksgewijze beweging voorstellen. Dan ontvouwt zich de betekenis: Liefde in actie. 24 karaat bladgoud op museum karton, 60 x 60 cm.

Het symbool is ook zeer geschikt om op te mediteren. De symbolen vormen een belangrijk onderdeel van het werk van Het Gouden Hart. Dit werk houdt de vergulding van de mens in, de vergulding van het hart. In feite het ware alchemistische werk. Alleen in de Liefde kunnen we gelijk zijn aan God en aan elkaar. Dat wat je werkelijk bent is Goddelijke Liefde.

 

 

D e   p i r a m i d e  :  T r a n s f o r m a t i e

Het grondvlak van de piramide, het vierkant, vertegenwoordigt het leven op aarde. Samen met de vier driehoeken van de piramide, geven ze de essentie van het menselijke bestaan weer. Namelijk: De twee hoeken op de basis van elke driehoek geven de dualiteit, de polariteit op aarde en in de mens aan. Deze dualiteit dient de mens door ervaring naar non-dualiteit, naar 1, te brengen. Dus van 2 naar 1 transformeren, naar de bovenste hoek van de driehoek, naar de punt van de piramide. De vier zijden van de piramide duiden er op dat de mens alle kanten van het leven op aarde en daarmee alle kanten van zichzelf dient te ervaren en zo volledig te transformeren naar 1.

gouden piramiden in bladgoud     spirituele kunst

De onderste piramide bestaat uit 15 gouden piramiden die samen 1 piramide vormen. Deze piramide laat het transformatie proces op aarde zien wat 100 procent gespiegeld wordt in de bovenste piramide die het geestelijke proces verbeeldt. 24 karaat goud op museum karton, 60 x 80 cm.
 
 
 

i – d e n t i t y   o f   D e   V e r é é n Z e l f i g i n g

Goud en niets anders

De gouden poort. Goud en het ontbreken van een vorm is de meest directe weg, buiten jeZelf, tot GOD. Je ziet niets, alleen goud. U is GOD.  Hart vullend door alleen maar te kijken. Laadstation en zendstation tegelijk, ongelofelijk krachtig en Liefdevol. Het is mijn favoriete werken voor mij en onovertrefbaar in schoonheid en werking; het omvat en zegt mij alles. HET GROTE NIETS in beeld en in ervaring. Het vertegenwoordigt het Alpha en Omega principe. Het staat ook voor de overgang van mijn 2 dimensionale kunstwerken naar de 3 dimensionale objecten.  Ongelofelijk krachtig en Liefdevol, 61 x 61 x 4 cm, plexiglas.

 

H e t   s y m b o o l   v a n   H e t   G o u d e n   H a r t

Het gouden hart in een symbool

De rode driehoek staat voor de geestelijke opgave van de mens, het één worden. De twee hoeken op de basis van de driehoek staan voor de dualiteit, het aardse leven met haar tegenstellingen. De top van de driehoek staat voor de non-dualiteit, voor één. Het gouden hart en de omgekeerde gouden driehoek vertegenwoordigen het omnipresent principe van God. De rode driehoeken en de gouden driehoek in het midden staan voor de schat (GOD) in het hart van de mens. 61 x 61 x 4 cm en 91 x 91 x 4 cm., plexiglas.

 

Z e l f –   o f   G o d r e a l i s a t i e 

Dit is het beoogde resultaat van het geestelijke werk zoals hier boven weergegeven in het symbool van Het Gouden Hart. De rode driehoek is getransformeerd in een gouden hart en gelijk aan het hart van God. Het doel is bereikt: Mens en God zijn bewust één. Samen: Het Zelfde. 91 x 91 x 4 cm., plexiglas.

Liefde is de uitademing van God. Het bewust ervaren van deze Liefde is de inademing van God. Wanneer je Dat weet, ben je Al wat er is.

 

T w e e   l e m n i s c a t e n

2 lemniscaten vertegenwoordigen de mens en God

De gele Lemniscaat staat voor de mens en de gouden voor God. Een Lemniscaat is gebaseerd op de cirkel waarvan een deel een draai van 180 graden heeft gemaakt tot dat er twee gelijke delen zijn ontstaan. Hier wordt bedoeld dat de mens en God in de basis gelijk zijn en dat dit wordt gerealiseerd en gesymboliseerd door de ontvouwing van de Lemniscaat tot de cirkel. De Lemniscaten zijn in het midden met elkaar verbonden. Dit betekent dat wanneer de mens zich ontvouwt dat GOD in de zelfde mate zich ontvouwt. Weet hierbij dat de cirkel de ultieme, perfecte vorm is en daarom ook voor God staat. 61 x 61 x4 cm., plexiglas.

 

G o u d e n   h a r t e n 

Zes harten vormen het zegel van Solomon. Het is een universeel symbool dat voor veel betekenissen gebruikt wordt en bij verschillende religies teruggevonden wordt, zoals bij de islam en het jodendom. 61 x 61 x4 cm., plexiglas.

 

i   a m  i n  G O D

ik ben omringt door Goud, door God

Ik in GOD. 91 x 91 x4 cm., plexiglas

 

H e e l   A l –  h y p e r k u b u s

het universum uitgelicht

Heel Al. 91 x 91 x4 cm., plexiglas

 

D e   Z o n ,   d e   z o o n   v a n   G o d 

Cirkel is God

Zon en zoon verschillen fonetisch en qua letters weinig en dat is net zo in het Engels: sun en son. De zon is de leven gevende energie, de het leven mogelijk makende energie en daarom nauw verwant met God. De verwantschap met God wordt uitgedrukt door het zoon principe. Verder staan rond en cirkel ook symbool voor God. 61 x 61 cm., zuurvrij papier.