Spirituele kunst 3D

gouden piramiden in gouden kubus

S p i r i t u e l e   k u n s t

De Gouden Hart kunst in 3D onderscheidt zich onder meer door het gebruik van 24 karaats goud. Goud is op aarde, in de materie, het symbool voor liefde. Daarnaast kenmerkt het zich door de grote eenvoud en kan zij in de uitvoering bijna perfect genoemd worden. Verder is De Liefde in de vorm van de Gouden Harten een regelmatig terugkerend element. De spirituele kunstwerken hebben een krachtige werking op het hartchakra; door alleen maar te kijken wordt je hart gevuld met liefdesenergie en inspiratie.

V e r g u l d i n g

De kunstwerken vertegenwoordigen en verbeelden naast De Liefde, hoge geestelijke kennis en wijsheid. Het zijn in feite krachtige spirituele werktuigen die de mens inspireren en zuiveren. Werktuigen in de zin dat ze buitengewoon geschikt zijn om op te mediteren. Om te beschrijven wat je meemaakt wanneer je er naar kijkt, dan zijn dit enkele passende woorden: vreugde, overgave, 1wording en uiteraard Liefde. Wat ervaren wordt is afhankelijk van de spirituele ontwikkeling van het individu en de betekenis van het betreffende kunstobject. De symbolen vormen een belangrijk onderdeel van het werk van Het Gouden Hart. Dit werk houdt de vergulding van de mens in, de vergulding van het hart. In feite transformatie, het ware alchemistische werk.

H e i l i g e   g e o m e t r i e

De Gouden Hart kunst zijn Alpha – Omega werken gebaseerd op de heilige geometrie. De betekenis en de vorm corresponderen met de bouwstenen van het leven. Wat in de werken wordt uitgebeeld, is de essentie van het leven. De invalshoek is de belichting dat alles Liefde is en dat je dat in de kern van het bestaan, in de geometrische grondpatronen, kunt terug zien. Na deze geometrische vormen houden beelden op te bestaan. Wat overblijft zijn de punt en de cirkel en zij zijn de ultieme, perfecte vorm en een toppunt van schoonheid.

Heel Al    nenno de zoete    piramide    heilige geometrie    gouden piramiden    Jezus kruis

                     

nenno de zoete

4 x i = makes a Cross.  i am Life, i am Lovei am All, i am One. De cirkel staat voor perfectie net als de punten op de i. Beyond Duality. Spiritueel symbool in heilige geometrie. De signatuur van Nenno de Zoete.

 

Z w e v e n d e   g o u d e n   b o l

Heilige geometrie, zwevende gouden bol

Een gouden bol die boven een antraciete kubus zweeft. De gouden bol is het beeld van perfectie, de kubus het symbool voor het menselijk koninkrijk, de aarde. Bol, 10 x 10 cm. Kubus, 25 x 25 x 25 cm.

 

p i r a m i d e  –  t r a n s f o r m a t i e

gouden piramiden van bovenaf gezien

 

14 Piramiden vormen samen een grote piramide in een kubus. De piramide is het symbool van transformatie en heeft een transformatie opwekkende kracht, meerdere piramiden vergroten deze transformatiekracht. Het 24 karaats goud staat symbool voor de Liefde. De kubus voor het koninkrijk aarde. Het is mogelijk om op alle 6 zijden van de kubus 14 piramiden, die samen een nieuwe piramide vormen, te plaatsen. Deze zes piramiden komen dan met hun punten bij elkaar en vormen zo samen een kubus van 33,3 x 33,3 x 33,3 cm.

H e t   p r o c e s  i n   b e e l d : Tik of veeg op de foto om te stoppen of door te gaan

G o u d e n   b o l   i n   g o u d e n   k u b U s

gouden bol in gouden kubus

De gouden bol is het beeld van perfectie. De kubus is het symbool voor het menselijk koninkrijk, de aarde. Gouden bol (9 x 9 cm) in gouden kubus, (23 x 23 cm). Dit kunstwerk is tevens een maquette voor een te realiseren gebouw, opgetrokken uit natuursteen, van 10 meter x 10 meter x 10 meter. Dit is dan waarschijnlijk de krachtigste meditatieruimte ter wereld, waarin je als bezoeker rondom alleen maar goud ziet.

  

G o u d e n   k u b u s   i n   g o u d e n   k u b u s 

hyperkubus Tesseract in goud

De kubus is het symbool voor het menselijk koninkrijk, de aarde. Hyperkubus of tesseract, 8 x 8 cm in 25 x 25 cm. Dit kunstwerk is tevens een maquette voor een te realiseren gebouw, opgetrokken uit natuursteen, van 10 meter x 10 meter x 10 meter. Dit is dan waarschijnlijk de krachtigste meditatieruimte ter wereld, waarin je als bezoeker rondom alleen maar goud ziet.

 

h e t   m y s t e r i e 

gouden kubus bevat gouden kubus met piramiden

 

gouden Jezus kruis met gouden kubus

Door de grote gouden kubus te openen ontvouwt zich een Jezus kruis met op het hart een kleine kubus.

 

zes piramiden in goud op gouden kruis

Door het openen van de kleine gouden Kubus vormt zich nog een Jezus kruis, met op de 6 zijden van het kruis gouden piramiden. Deze 6 gouden piramiden vullen de kleine gouden kubus volledig in gesloten toestand. 

 

Jezuskruis - hyperkubus met verklarende tekst

  •  

 

Alle teksten en afbeeldingen © nenno de zoete

 

v o o r   e c h t e   k u n s t :

https://amrithdezoete.com/