Het plan

MariaMagdalena

M a u d

Maud Viveen was een mens die de Liefde gerealiseerd had. Zij was partner van Nenno de Zoete en is in 2008 overleden. Maud heeft meerdere visioenen gehad over een te verwezenlijken woongemeenschap. Dit was haar hartenwens waar wij veel over spraken. Er is nog steeds veel vertrouwen dat het er komt en volgens Maud komt het in een heuvelachtig gebied. Dat kan zijn in Limburg, of net over de grens in België of Duitsland in bijvoorbeeld een carré-vormige boerderij of gebouw.

i love you

 

H e t   p l a n

is een nog te starten project in samenwerking met Het Gouden Hart. De fundamenten en de essentie van de gemeenschap zijn gelijkheid, harmonie en liefde. De woorden liefde, wij en samen staan centraal. In deze nieuwe gemeenschap worden de nieuwe mens en de nieuwe samenwerking zichtbaar gemaakt. Hier zien we de onafhankelijke liefdevolle mens met zorg voor mens, dier en aarde. Bezoekers en gasten worden opgeladen en gaan geïnspireerd huiswaarts. Het wordt een dynamische community met meerdere functies, zoals: meditatieruimtes, werkplaatsen en kort en lang verblijf-faciliteiten. Naast meditatie zal het de Liefdesenergie zijn die transformeert. De gemeenschap moet zich in een ongerepte natuurlijke omgeving bevinden, zodat stilte en de energie van de natuur hun helende eigenschappen kunnen uitoefenen.

Wil je meer informatie, wil je meedenken of meedoen of heb je suggesties voor de locatie? {This email is obscured. Your must have javascript enabled to see it}

 

M a r i a   M a g d a l e n a

Wat heeft Maria-Magdalena te maken met Het Plan? Nieuwsgierig geworden door het lezen over de mysterieuze gebeurtenissen rond het kerkje in Rennes le Chateau ben ik in de zomer van 2022 daar naar toe gegaan. Zie: Boeken over Maria-Magdalena

i n   h e t   k o r t

Hoog zomer en laat in de middag. Bij binnenkomst in het lege kerkje ging ik op de voorste bank bij het altaar zitten. Zodra de ogen sloten kwam ik in een grote leegte terecht en werd ik gevuld met Liefde en daarna met goud. Een verrassende en overweldigende ervaring dat kun je je wel voorstellen. Er na…., amper kunnen opstaan en lopen. De volgende morgen opnieuw met de auto naar het kerkje gereden. Weer was het kerkje leeg. Het zelfde tafereel voltrok zich, de leegte, de Liefde. Maar nu vroeg ik Maria-Magdalena of deze Liefde vertegenwoordigt mag worden in Het Plan. De indruk was dat ze ja communiceerde. Ik vroeg haar of ik een bevestiging van dit ja mocht krijgen.

D e   b e v e s t i g i n g

Op weg terug naar de auto kwam er een sperwer van het kerkje naar beneden suizen en die daarna vlak voor mij langs vloog. Het zien van een sperwer was een aan deze reis vooraf geformuleerde wens…. Dat was de eerste bevestiging.

Het oorspronkelijke plan was om nog 2 plaatsen te bezoeken in de Pyreneeën en daarna een week naar het strand aan de Golf van Biskaje te gaan. Dit plan werd ongemerkt gewist, ik besloot namelijk om heel rustig, omdat de Liefde zo overweldigend aanwezig was, via de kortste weg terug naar Nederland te rijden. Op de 2de dag maakte ik een klein uitstapje om een kerk-kasteel te bekijken. Terug lopend zag ik een kapel en besloot een kijkje te nemen. Tot grote verbazing zag ik bij binnenkomst bij het altaar een gouden! Maria-Magdalena staan. Nu besefte ik dat Maria-Magdalena mijn oorspronkelijke plan gewist had en mij rechtstreeks naar dit gouden beeld had geleid. Goud is de hoogste heiligheid in materiële vorm bij mij. Jezus! daar was de 2de bevestiging.

Tik of veeg op de foto om te stoppen of door te gaan

Maria Magdalena’s kerkje in Rennes Le Chateau, Frankrijk, Magisch! En de gouden Maria Magdalena in een kapelletje in de Dordogne, Frankrijk. Goud!