Avatars

Sai baba Shirdi

 

S a i   B a b a   v a n   S h i r d i  (1835 – 1918) 

Sai baba Shirdi          

  

Zeven dagen Shirdi boek

Maart 2012, is verschenen de 2de druk van het boek ‘Zeven dagen Shirdi Sai’. Deze nieuwe uitgave is een volledig herziene en uitgebreide herdruk. Het boek is aangevuld met een aantal onbekendere verhalen. Verhalen voornamelijk van Jyotindra Tarkhad en Raghuvir Purandare, maar ook van andere toegewijden. Meer info: 7 dagen Shirdi Sai

 

Sai baba van Shirdi biografie

Er is ook een Nederlandstalige biografie verschenen van Sai Baba van Shirdi. Het is een betrekkelijk dun boekje, 120 pagina’s. Het is een boekje waarin ook veel plaats is gemaakt voor anekdoten over Sai Baba, maar ook voor de vaak ontroerende wonderen die hij verrichtte. Te bestellen voor € 5 per Email: Arthur Osborne – Sai Baba van Shirdi – Leven en wonderen van een ongewone Indiase heilige. sailotus@excite.com

 

S a t h y a   S a i   B a b a

Sai baba zegent

De jonge Sai baba

Avatar Bhagavan Sathya Sai Baba van Puttaparthi. De tijger is door een onbewuste Engelse jager geschoten. Sai Baba heeft de jager terug naar het oerwoud gestuurd om er voor te zorgen dat er voor de 2 achtergebleven welpen een tehuis gevonden werd.

 

Sai baba samen met Shirdi Sai baba

Bhagavan Sathya Sai Baba samen met gematerialiseerde Shirdi Sai Baba beeldje.

Alleen door geduld komt wijsheid; alleen door wijsheid en onderscheidingsvermogen ontstaat de hoogste liefde; alleen door intense liefde tot God komt men tot realisatie van het Allerhoogste Bewustzijn.

 

E n k e l e  G e r e a l i s e e r d e n :

 

O S H O   –   B h a g a v a n   S r i   R a j n e e s h

Bhagavan Sri Rajneesh

 

R a m a n a   M a h a r s h i

boy Ramana Maharshi

 Ramana Maharshi          

 

M o e d e r   M e e r a

Moeder Meera