Meditatie

god in goud

M e d i t a t i e

Er bestaan veel misverstanden over wat meditatie is. Het Gouden Hart definieert Meditatie als een staat van bewust Zijn. Meditatie is geen oefening of techniek. Er zijn wel meditatietechnieken en oefeningen die tot de staat van meditatie kunnen leiden. In deze zin is het doen van een meditatietechniek vooral van betekenis voor mensen die hun werkelijke Zelf willen kennen.

M  e  d  i  t  a  t  i  e

is de opgang naar

bewegingloos Zijn

Het puur en onverdeeld

ervaren van

alleen maar ik

 

w e t e n

Meditatie is weten dat je bent, zonder enige vorm van inspanning. Het gebeurt, je kunt het niet doen. Het gebeurt wanneer je dat wat het versluiert wegneemt. De versluiering bestaat uit gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen en de daarmee gepaard gaande identificatie. Deze versluiering kun je ook mind noemen.

z i j n   e n   e r v a r e n

Meditatie is de staat van bewust-Zijn, waarbij het denken en de mind tot rust zijn gekomen en er geen identificatie meer plaats vindt. Wat dan overblijft is alleen maar Zijn. Bestaan. De staat van meditatie is het basis bewustzijn van de mens. Vrijheid, vreugde en stilte zijn facetten van dit Zijn. Meditatie is niet denken dat je bent, maar ervaren dat je bent.

S  t  i  l t  e

het huist Al wat is en Niets

het grondt de Liefde

het is daar, waar ik en de tijd stil staan

 

D e   v o o r b e r e i d i n g

Zorg voor een in alle opzichten goede en zuivere omgeving met voldoende zuurstof. Steek eventueel wierook aan.

m i n d

Probeer je lichaam te ontspannen en maak je rug recht en positioneer de kruin in het verlengde van de ruggengraat. Het hoofd dient rechtop te zijn en de ogen recht vooruit gericht te zijn. Je zult bij meditatie een groot verschil ervaren wanneer je je hoofd naar beneden laat zakken; het effect is namelijk dat je in je mind komt te zitten en niet tot meditatie komt. Haal de frons van je voorhoofd: neem de spanning op je oogleden weg; ontspan je kaken en schouders. En neem alle tijd om ook de rest van je lichaam te ontspannen.

h a n d e n

Je handen liggen losjes in een kommetje in je schoot en je houdt je duimen op een of andere manier tegen elkaar. Gedachten, beelden en lichamelijke sensaties mogen er zijn. Maar probeer er geen aandacht aan te schenken, bouw geen verhalen of voorstellingen op, wees de getuige en niet de schepper.

a d e m

Haal dan heel diep adem door de neus, laat de lucht eerst de buik vullen, daarna het middenrif en dan de longen tot helemaal boven in de schouders. Houd nu de lucht een paar seconden vast en adem dan regelmatig en beheerst alle lucht volledig door de mond uit, op het einde met stoten. Doe deze ademhaling bij voorkeur en maximaal 3 maal.

Druk de tong lichtjes tegen je gehemelte en ga verder met de eerste meditatietechniek: De Glimlachende Eénheid. Deze meditatietechniek vormt de basis van alle onderstaande oefeningen.

Disclaimer: De hier beschreven technieken kunnen voor eigen risico gebruikt worden. De beschrijving is bedoeld als niet meer dan een handreiking voor verantwoord gebruik. Het Gouden Hart adviseert om de meditaties onder deskundige begeleiding toe te passen. Het Gouden Hart en haar vertegenwoordigers accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen of effecten van de hier beschreven technieken.

 

M e d i t a t i e   o e f e n i n g e n 

* in pdf formaat printen of bekijken: Gouden Hart Meditatietechnieken 2022

1.  D e   G l i m l a c h e n d e   E é n h e i d

1.- Activeer de bij-chakras in je handen door gedurende een halve minuut zachtjes te klappen. Of: Leg je handpalmen kruislings op elkaar en draai de handpalmen heen en weer, terwijl je de handen licht tegen elkaar aan blijft drukken. Je zult nu een lichte tinteling in de handpalmen voelen. Op deze manier open je en activeer je de bij-chakra’s in je handen. Nu begrijp je ook wellicht waarom mensen handen schudden, applaudisseren en gedag zwaaien: het is communiceren op energetisch niveau.

2.- Hou je handen ter hoogte van je hart-chakra naast je lichaam, met de handpalmen naar boven gericht.  Visualiseer nu een energetische, denkbeeldige driehoek, met de handen als de 2 hoeken van de basis van de driehoek en je kruin-chakra als de top van de driehoek. De driehoek is fel rood van kleur. Voel de energie in je handen en wees met je handen en je hele wezen ontvankelijk voor geestelijke energie. Blijf zo een paar minuten zitten.

3.- Langzaam, erg langzaam en als vanzelf laat dan de handen met de vingers naar boven gericht zich vouwen voor het hart-chakra. Probeer het niet te doen, maar laat het gebeuren, vanZelf. Zeg bij het samenvoegen van je handen, binnen jezelf: Ik wil 1 zijnHet leven bestaat uit dualiteit, de 2 handen vertegenwoordigen deze dualiteit: man<>vrouw, licht<>donker, positief<>negatief, enz.. Door de handen samen te voegen symboliseren we de oplossing van deze dualiteit. Door de tegendelen samen te voegen scheppen we éénheid binnen onszelf. Het samen voegen van de handen vertelt de beweging: het gaan van 2 naar 1. Van meervoud naar éénvoud. We zeggen met deze beweging dat we één willen zijn.

4.- De handen zijn nu gevouwen voor het hart-chakra, waar je de duimen een paar centimeter van het hartchakra afhoudt. Zeg bij het samen zijn van de handen, binnen jezelf en zachtjes hardop, een aantal keer: Ik ben 1.  De gevouwen handen geven nu de gemengde, de samen gevoegde dualistische energie aan het hart-chakra. Dit geeft een gevoel van harmonie, van compassie en van diepe vrede en liefde. Wanneer de handen samen gevoegd zijn en de dualiteit opgelost is in 1, symboliseer je daarmee wat je bent: 1. Een éénheid.

5.Glimlach en houdt deze glimlach aan. Zit zolang je wilt in deze houding. Probeer je gedachten niet te stoppen maar probeer niet mee te gaan met de gedachten of beelden. Bouw geen verhalen of voorstellingen op. Dit geldt ook voor lichamelijke sensaties, laat je niet afleiden van het alleen maar Zijn. Alleen maar kijken, alleen maar getuige zijn. Alleen waarnemen en gewoon Zijn.

Wanneer je deze techniek op een dagelijks basis doet, dan zal het je leven radicaal veranderen. De techniek hoeft niet veel tijd te vergen, vijf minuten is lang genoeg wanneer je deze techniek totaal en met heel je wezen doet. Uiteraard kan je het zo lang laten duren als je zelf wilt, volg altijd je intuïtie.

 

2.  C h a k r a ‘ s   h a r m o n i s e r e n

1.- Je handen zijn gevouwen voor je hart-chakra. Wees zo stil mogelijk en zo passief als mogelijk.

2.- Langzaam gaan je handen naar boven; in een gelijkmatige en esthetische beweging, naar je keel-chakra. Hou je handen enige tijd voor je keel-chakra. Ga qua tijdslengte af op je intuïtie. 

3.- Langzaam gaan je handen verder naar boven; in een gelijkmatige en esthetische beweging, naar je voorhoofd-chakra, ook wel derde oog genoemd. Hou je handen enige tijd voor je voorhoofd-chakra. Ga qua tijdslengte af op je intuïtie. 

4.- Langzaam gaan je handen verder naar boven; in een gelijkmatige en esthetische beweging, naar je kruin-chakra. Hou je handen enige tijd boven je kruin-chakra. Ga qua tijdslengte af op je intuïtie.

5.- Breng dan je gevouwen handen in één langzame en gelijkmatige beweging terug voor je hart-chakra.

6.- Op de hoogte van je Hart-chakra richt je je vingertoppen/handen naar beneden en breng je je handen naar je 1ste chakra. Hou je handen enige tijd voor je 1ste chakra. Ga qua tijdslengte af op je intuïtie. 

7.- Beweeg je handen dan langzaam naar het 2de chakra, terwijl de vingertoppen naar beneden blijven gericht. Hou je handen enige tijd voor je 2de chakra. Ga qua tijdslengte af op je intuïtie. 

8.- Beweeg je handen dan langzaam naar het 3de chakra, terwijl de vingertoppen naar beneden blijven gericht. Hou je handen enige tijd voor je 3de chakra. Ga qua tijdslengte af op je intuïtie.

9.- Beweeg je handen dan langzaam naar het hart-chakra, terwijl de vingertoppen weer naar boven worden gericht.

10.- Ontspan, glimlach en wees zo passief mogelijk.

Schenk geen aandacht aan gedachten, beelden of lichamelijke sensaties. Ze mogen er zijn, maar bouw geen verhalen of voorstellingen op. Je gaat er niet in mee en accepteert dat ze komen en gaan. Laat je niet afleiden van het alleen maar kijken, het alleen maar getuige zijn. Het puur Zijn. Het gewoon Zijn.

 

3.  M a u d ‘ s   M u d r a   m e d i t a t i e

1.- Je handen zijn gevouwen voor je hart-chakra. Wees zo stil mogelijk; wees zo passief als mogelijk.

2.- Langzaam gaan je handen naar boven; in een gelijkmatige en esthetische beweging, naar je kruin-chakra en van je kruin-chakra langzaam doorgaan naar het 8ste chakra. Waarbij je je armen volledig strekt, langs je oren, boven je kruin-chakra .

3.- Hou je handen ongeveer 1 minuut gesloten bij je 8ste chakra.

4.- Langzaam open je je handen totdat je armen een V-vormige houding hebben. Laat het Licht je vullen.

5.- Na een paar minuten laat je je handen en armen opzij langs je lichaam zakken. Je maakt als het ware een buis waardoor het licht kan gaan.

6.- Op de hoogte van je Hart-chakra richt je je vingertoppen/handen naar beneden.

7.- Beneden aangekomen hou je je handen daar even een paar minuten. Dit is om de buis goed neer te zetten.

8.- Vouw je handen in een kommetje onder je 1ste chakra (strek daarvoor je armen zo ver mogelijk naar beneden uit, maar blijf wel ontspannen). Maak dan 2 in elkaar verstrengelde cirkels met je duimen en wijsvingers, zie de foto hieronder, Maud’s Mudra.

9.- Ontspan, glimlach en wees zo passief mogelijk.

Schenk geen aandacht aan gedachten, beelden of lichamelijke sensaties. Ze mogen er zijn, maar bouw geen verhalen of voorstellingen op. Je gaat er niet in mee en accepteert dat ze komen en gaan. Laat je niet afleiden van het alleen maar kijken, het alleen maar getuige zijn. Het puur Zijn. Het gewoon Zijn.

 Voorbeeld mudra

Maud’s Mudra. De Vereniging. (2 cirkels verenigd). Genoemd naar Maud Viveen, die deze Mudra openbaarde. Maud was een mens die de Liefde gerealiseerd had. Zij was partner van Nenno de Zoete en is in 2008 overleden. Maud heeft meerdere visioenen gehad over het te verwezenlijken spirituele centrum. Het centrum was haar hartenwens waar zij veel over sprak.

 

4.  D e   G o u d e n   K o e n d a l i n i

Koendalini staat voor de scheppingskracht of seksuele kracht.

1.Je handen zijn gevouwen voor je hart-chakra. Beweeg als vanzelf met een ruime zigzaggende beweging je handen langzaam en regelmatig naar boven langs het keel-chakra, langs het derde oog, naar het kruin-chakra en verder omhoog naar het achtste chakra (een armlengte boven je kruin-chakra). Je armen zijn nu volledig gestrekt langs je oren. Probeer de beweging niet zelf te maken, maar als vanzelf te laten gebeuren.

2.- Hou je handen voortdurend in beweging en ga de zelfde weg terug naar je hart-chakra. Bij het hart-chakra richt je je handen met de vingertoppen naar beneden en maak de zelfde beweging neerwaarts langs de zonnevlecht (3de chakra), het tweede chakra en door naar het wortel-chakra (1ste chakra). Je armen zijn nu volledig gestrekt.

3.- Hou je handen in beweging en ga op de zelfde wijze terug naar het hart-chakra. Daar aangekomen richten je handen zich weer met de vingertoppen omhoog.

4.- Herhaal stap 1 tot en met 3 nog twee maal.

5.- Ontspan, glimlach en wees zo passief mogelijk.

Schenk geen aandacht aan gedachten, beelden of lichamelijke sensaties. Ze mogen er zijn, maar bouw geen verhalen of voorstellingen op. Je gaat er niet in mee en accepteert dat ze komen en gaan. Laat je niet afleiden van het alleen maar kijken, het alleen maar getuige zijn. Het puur Zijn. Het gewoon Zijn.

 

5.  I k   b e n   L i e f d e

1.- Je handen zijn gevouwen voor je hart-chakra. Wees zo stil mogelijk; wees zo passief als mogelijk.

2.- Zeg “Liefde” in jezelf en laat het je lichaam vullen. Zie hoe overal waar het komt het je lichaam in goud veranderd. Herhaal het woord keer op keer en blijf stil observeren. Wees de getuige.

3.- Na verloop van tijd, als je ziet dat je helemaal van goud bent en gevuld bent met liefde, zeg dan in jezelf “IK ben Liefde”. Blijf dat herhalen tot je merkt dat je het ook hardop uitspreekt. Ga daar een tijdje mee door en wees dan vervolgens stil.

4.- Geniet van je Zelf en de Liefde die via deze techniek aan jou verklaard en gegeven wordt.

5.- Ontspan, glimlach en wees zo passief mogelijk.

Schenk geen aandacht aan gedachten, beelden of lichamelijke sensaties. Ze mogen er zijn, maar bouw geen verhalen of voorstellingen op. Je gaat er niet in mee en accepteert dat ze komen en gaan. Laat je niet afleiden van het alleen maar kijken, het alleen maar getuige zijn. Het puur Zijn. Het gewoon Zijn.

 

6.  H e t   G o u d e n   K r u i s

1.- Je handen zijn gevouwen voor je hart-chakra (palmen tegen elkaar, vingertoppen naar boven gericht). Wees zo stil mogelijk; wees zo passief als mogelijk..

2.- Beweeg je handen langzaam uit elkaar naar opzij en eindig met je armen open horizontaal gestrekt naast je lichaam. De houding van de gekruisigde Jezus. Blijf zo geruime tijd zitten en wees volledig passief. Gewoon Zijn en stil waarnemen. Meer niet. Het gebaar staat voor het openen van je hart en het overgeven aan Liefde.

3.- Eindig met je handen in je schoot, losjes over elkaar in een kommetje en duimen op een of andere manier tegen elkaar.

4.- Ontspan, glimlach en wees zo passief mogelijk.

Schenk geen aandacht aan gedachten, beelden of lichamelijke sensaties. Ze mogen er zijn, maar bouw geen verhalen of voorstellingen op. Je gaat er niet in mee en accepteert dat ze komen en gaan. Laat je niet afleiden van het alleen maar kijken, het alleen maar getuige zijn. Het puur Zijn. Het gewoon Zijn.

 

7.  D e   G o u d e n   P i r a m i d e

1.- Je handen zijn gevouwen voor je hart-chakra (palmen tegen elkaar, vingertoppen naar boven gericht). Wees zo stil mogelijk; wees zo passief als mogelijk..

2.- Beweeg je handen langzaam, heel langzaam en regelmatig, naar boven langs de chakra’s tot aan het 7de chakra (kruin-chakra).
Houd je handen eventueel bij elke chakra een tijd stil en ervaar de energie.

3.- Boven je kruin-chakra open je je handen, maar laat je vingertoppen tegen elkaar aan, zodat er een dakje ontstaat.

4.- Beweeg je handen schuin naar beneden, langs je lichaam. Ter hoogte van je hart-chakra richt je je vingertoppen naar beneden. Stel je voor dat je met die beweging een gouden piramide om je heen bouwt, die je beschermt tegen negatieve energie en je koestert in liefde en geborgenheid. In de piramide ben je beschermd en gelukkig en vol liefde.

5.- Hou je handen nog een aantal minuten met gestrekte armen naast je lichaam, de vingertoppen naar de grond gericht om de piramide stevig neer te zetten.

5.- Eindig met je handen in je schoot, losjes over elkaar in een kommetje en duimen tegen elkaar.

6.- Geniet van het zijn en van de Liefde.

7.- Ontspan, glimlach en wees zo passief mogelijk.

Schenk geen aandacht aan gedachten, beelden of lichamelijke sensaties. Ze mogen er zijn, maar bouw geen verhalen of voorstellingen op. Je gaat er niet in mee en accepteert dat ze komen en gaan. Laat je niet afleiden van het alleen maar kijken, het alleen maar getuige zijn. Het puur Zijn. Het gewoon Zijn.

 

8.  D e   G o u d e n   Z o n 

1.- Je handen zijn gevouwen voor het hartchakra. Wees zo stil en zo passief als mogelijk.

2.- Beweeg je handen langzaam, heel langzaam en gelijkmatig, naar boven langs het keelchakra, het derde oog, het kruinchakra en verder omhoog naar het achtste chakra (een armlengte boven je kruinchakra). Je armen zijn nu volledig gestrekt langs je oren.

3.- Hou je handen ongeveer enige tijd gesloten bij je 8ste chakra.

4.- Laat nu, met je handpalmen open en naar voren gericht, je handen zich langzaam uit elkaar bewegen. Beschrijf een grote cirkel en zo maak je met je handen een grote ronde gouden zon om je heen. Jouw hart bevindt zich in het midden van de Gouden Zon; sluit de cirkel met je handen bij je eerste chakra. Je bent nu een Gouden zon.

5.- Leg je handen in je schoot, losjes over elkaar in een kommetje met je duimen tegen elkaar. Wees je bewust dat je een Gouden Zon bent. Altijd!

6.- Ontspan, glimlach en wees zo passief mogelijk.

Schenk geen aandacht aan gedachten, beelden of lichamelijke sensaties. Ze mogen er zijn, maar bouw geen verhalen of voorstellingen op. Je gaat er niet in mee en accepteert dat ze komen en gaan. Laat je niet afleiden van het alleen maar kijken, het alleen maar getuige zijn. Het puur Zijn. Het gewoon Zijn.

 

9.  H e t   G o u d e n   L i c h t

1.- Zit in een meditatiehouding die je prettig vindt, bijvoorbeeld met je handen losjes in een kommetje in je schoot of met je handen gevouwen voor je hart-chakra. Wees zo stil en zo passief als mogelijk.

2.- Visualiseer dat heel langzaam via je kruin-chakra je lichaam licht ontvangt. Zie dat je lichaam zich vult met een gouden licht. Terwijl je lichaam zich van bovenaf vult met licht, verdwijnt er afval in de vorm van een grijs bruine drab uit je voeten.

3.- Zie dat je helemaal gevuld wordt met een Gouden Licht en dat je lichaam steeds meer gaat stralen van het licht.

4.- Straal licht, liefde en compassie naar de wereld, het universum. Breng het naar een plaats, groep of persoon waarvan het in jouw ogen nodig is. Geniet van  het in onbeperkte mate geven van Licht en Liefde.

5.- Breng jezelf terug naar je lichaam. Rustig aan… Keer terug van het universum, Keer terug naar de ruimte waar je mediteert. Kom terug in je lichaam.

6.- Ontspan, glimlach en wees zo passief mogelijk.

Belangrijk: Na afloop van de meditatie maak de ruimte schoon, door te luchten.

Schenk geen aandacht aan gedachten, beelden of lichamelijke sensaties. Ze mogen er zijn, maar bouw geen verhalen of voorstellingen op. Je gaat er niet in mee en accepteert dat ze komen en gaan. Laat je niet afleiden van het alleen maar kijken, het alleen maar getuige zijn. Het puur Zijn. Het gewoon Zijn.

 

W a t   i s   M e d i t a t i e ?

De mens is een geestelijk wezen met een geestelijke taak. De taak is zich Zelf te leren kennen. Meditatie is de vereniging met het Zelf, het is het bewust zijn wat je bent. Het is geen techniek of manier; het is bewust Zijn, het is één Zijn. Zonder meditatie is het leven alleen maar zijn in illusie, waar uiteraard niets op tegen is. Wanneer je je als ziel ver genoeg hebt ontwikkeld en de materiële kant van het leven kunt relativeren dan is in meditatie Zijn dat waar je je prettig in voelt. In dat geval is meditatie je noodzakelijke geestelijke voeding en voorwaardelijk voor je rust en je vrede.

Meditatie is niet iets wat je kunt leren,

doch het is een staat van bewustzijn waarin w a a r nemen de belangrijkste (passieve) activiteit is. Het ego c.q. de persoonlijkheid is tot een inactieve rol gebracht en vrede, vol-ledigheid en harmonie zijn de elementen die de basis vormen voor een gevoel van welbehagen.

Meditatie is niet iets wat je kunt doen,

wat je wel kunt doen is de voorwaarden scheppen en inspanningen leveren, zoals het ontwikkelen van Liefde en deugden, om HET te laten gebeuren. Bepaalde meditatietechnieken kunnen hierbij, indien met regelmaat toegepast, een belangrijke bijdrage leveren.

 Meditatie is gewoon zijn,

zonder doel zijn. Er wordt niet mee gegaan met gedachten, gevoelens of lichamelijke sensaties. Er wordt waar genomen, niets meer. Niets doen, gewoon zijn. JeZelf zijn.

De verbinding met Het Gouden hart van Nenno (1991)

Swami Amano Subhuti / Nenno de Zoete (1991)    

 

Alle teksten en afbeeldingen © nenno de zoete