Nenno de Zoete

Symbool van Het Gouden Hart

H e t   G o u d e n   H a r t

is de naam waaronder Nenno de Zoete zijn spirituele werk doet. Het Gouden Hart is niet gebaseerd op een religie, een spirituele school of richting. Zij is volmaakt onafhankelijk en is gestoeld op de universele Liefde. Het vergulden van het hart is het ware spirituele werk en mijn werk is mensen daarbij te helpen. Hoe doe ik dat? Bovenal via de spirituele kunst met haar krachtige symbolen en de Gouden Hart meditatie-technieken en uiteraard Het Plan.

De kern van mijn aanwezigheid op aarde en het werk dat ik doe wordt uitstekend verwoord met mijn verklaring:

ik 

Mijn aard is Liefde
stilte en niet

Mijn vorm, grenzeloos
leeg en vol

Ik adem in jou
bewoon jouw hart

Hou net zo veel van Mij
als Ik van Jou

ik is de naam van God en van Jou en Mij. Bovenstaande verklaring wordt verbeeld in het kunstwerk:  i   A  M   I  N   91 x 91 cm, 24 karaat bladgoud.

God in goud

 

L i e f d e

Liefde is de uitademing van God. Het bewust ervaren van deze Liefde is de inademing van God.
Wanneer je Dat weet, ben je Al wat er is: i.

God staat bij mij voor de totale Liefde, voor het niet benoembare, voor Alles en Niets. De Alpha en de Omega. Er is niets anders dan deze Liefde, er bestaat niet iets dat, in de kern, niet deze Liefde is. Liefde is dat wat het niet is; Liefde is daar waar het niet is.

Dat wat je werkelijk bent is Goddelijke Liefde. Alleen door het ervaren van deze Liefde kunnen we gelijk zijn aan God en aan elkaar.

 

S p i r i t u e l e   s y m b o l e n   &   H e i l i g e   g e o m e t r i e

De spirituele kunst, vaak in de vorm van spirituele symbolen, is gebaseerd op heilige geometrie. De symbolen vormen een belangrijk onderdeel van het werk van Het Gouden Hart. Dit werk houdt de vergulding van de mens in, de vergulding van het hart. In feite het ware alchemistische werk. Een spiritueel symbool vertegenwoordigt en verbeeldt geestelijke kennis en wijsheid. Het is een krachtig spiritueel werktuig die de mens inspireert en zuivert. Spirituele werktuigen in de zin dat ze ook buitengewoon geschikt zijn om op te mediteren.

Gouden Hart   eye   gouden bol   gouden piramiden   lemniscaat   gouden harten

Zie verder onder Spirituele kunst of Spirituele kunst 3d.

 

M e d i t a t i e

Eenvoudige doch krachtige Gouden Hart transformatie- en meditatietechnieken. Iedere Gouden Hart meditatietechniek is door mij geopenbaard en is gebaseerd op werkelijke kennis van het Aura- en Chakra-systeem van de mens. Zie verder in het menu onder Meditatie.

 

m a q u e t t e s

Twee kunstwerken, namelijk de Gouden Bol in gouden kubus en de Gouden Kubus in gouden kubus, zijn modellen voor een te realiseren gebouw van natuursteen van 10 meter x 10 meter x 10 meter. Dit is dan wellicht de krachtigste meditatieruimte ter wereld, waarin je als bezoeker alleen maar goud rondom ziet.

kubus in kubus        24 karaat gouden kubus bevat gouden bol 

F o n t e i n

Twee harten fontein uit te voeren in brons, hoogte 2 meter en 10 centimeter.

 

I n d i a   

Nenno de Zoete samen met Sri Lakhsmi in Hampi, India

Mijn reizen naar India zijn bijzonder, ik word namelijk iedere keer met veel Liefde en respect begeleidt. De mooist denkbare visioenen en ontmoetingen heb ik er gekregen. Dit keer, in 2018, bezocht ik als begin de stad Shirdi, om bij mijn grote Liefde Sai Baba van Shirdi te zijn. Meer informatie: Avatar Shirdi Sai baba.

Daarna naar GOA gegaan om daar 2 weken bij te komen van de spiritueel indrukwekkende ervaringen. De volgende heilige plaats was het bekende Hampi met zijn vele tempels en ruïnes. De Virupaksha tempel met de olifant Laksmi is van grote betekenis voor mij. Lakhsmi zoende mij bij onze eerste ontmoeting, wat ze nooit bleek te doen…. Ik voel enorm veel Liefde voor haar en zij voor mij. We kunnen ook met elkaar praten, wat een eer en genoegen! Op mijn gehuurde scooter, met heerlijk heet weer, de woestijnachtige omgeving verkennen; wat een kick.

De 4de stop was Puttaparthi waar de Sathya Sai Baba ashram is. Mijn vrienden Mustaq en Noor weer ontmoet. Hulp van Sai baba gekregen om wanneer ik uit mijn lichaam ben, weer makkelijk er in terug te keren. Dit was altijd een groot probleem en bovenal onmenselijk pijnlijk. De volgende plaats was Mysore, waar ik zeer ernstig ziek ben geworden; last van een geïnfecteerde hondenbeet en een zware voedselvergiftiging.

Daarna een lange tussenstop in Puducherry, waar ik verbleef in een guesthouse van Sri Aurobindo wat bepaald onprettig en spiritueel zeer oppervlakkig was, nooit meer! Het was dan ook geweldig om deze reis af te sluiten in de Ashram van Ramana Maharshi in Tiruvannamalai. Wat een heerlijke atmosfeer en een indrukwekkende vriendelijkheid is daar. De berg Arunchala (Shiva) daar ben ik omheen gelopen als een echte pelgrim. Drie maanden heeft mijn reis geduurd, de onderstaande foto carrousel is daarvan een kleine impressie.  

Tik of veeg op de foto om door te gaan of te stoppen                                           

B e  G o (o) d

 

Alle teksten en afbeeldingen op deze website: © nenno de zoete