Nenno de Zoete

Symbool dat het Gouden Hart vertegenwoordigt

H e t   G o u d e n   H a r t

is de naam waaronder Nenno de Zoete zijn spirituele werk doet. Het Gouden Hart is niet gebaseerd op een religie, een spirituele school of richting. Zij is volmaakt onafhankelijk en is gestoeld op de universele Liefde. Het vergulden van het hart is het ware spirituele werk en mijn werk is mensen daarbij te helpen. Hoe doe ik dat? Bovenal via gesprekken, ook wel Satsang genoemd. Verder zijn er de spirituele symbolen en de Gouden Hart meditatie-technieken en uiteraard Het Plan.

s a t s a n g

Onder de noemer Satsang en onder de titel: De oplossing van het ik vinden er wekelijks gesprekken plaats in Dordrecht. Het zijn open gesprekken waar meningen en perspectieven uitgewisseld worden. Het gaat dan over zelfbevrijding, eigen wijsheid en verlichting. En uiteraard over Liefde, karma en de waarheid. Zaterdagen vanaf 13 uur tot 15 uur, vooraf telefonisch aanmelden is noodzakelijk door beperkte plaatsen. Satsang – 06 111 222 30

s p i r i t u e l e   s y m b o l e n

De spirituele kunst, vaak in de vorm van spirituele symbolen, is gebaseerd op heilige geometrie. Zie verder in het menu onder Spirituele kunst of Spirituele kunst 3d.

M e d i t a t i e

Eenvoudige doch krachtige Gouden Hart transformatie- en meditatietechnieken. Iedere Gouden Hart meditatietechniek is door mij geopenbaard en is gebaseerd op werkelijke kennis van het Aura- en Chakra-systeem van de mens. Zie verder in het menu onder Meditatie.

L i e f d e

Liefde is de uitademing van God. Het bewust ervaren van deze Liefde is de inademing van God. Wanneer je Dat weet, ben je Al wat er is.

God staat bij mij voor de totale Liefde, voor het niet benoembare, voor Alles en Niets. Er is niets anders dan deze Liefde, er bestaat niet iets dat, in de kern, niet deze Liefde is.

 

I n d i a   

Nenno samen met Sri Lakhsmi in Hampi

Mijn reizen naar India zijn bijzonder, ik word namelijk iedere keer met veel Goddelijke Liefde en respect begeleidt. De mooist denkbare visioenen en ontmoetingen met God heb ik er gekregen. Dit keer, in 2018, bezocht ik als begin de stad Shirdi, om bij mijn grote Liefde Sai Baba van Shirdi te zijn. Meer informatie: Avatar Shirdi Sai baba.

Daarna  naar GOA gegaan om daar 2 weken bij te komen van de spiritueel indrukwekkende ervaringen. De volgende heilige plaats was het bekende Hampi met zijn vele tempels en ruïnes. De Virupaksha tempel met de olifant Laksmi is van grote betekenis voor mij. Lakhsmi zoende mij bij onze eerste ontmoeting, wat ze nooit bleek te doen…. Ik voel enorm veel Liefde voor haar en zij voor mij. We kunnen ook met elkaar praten, wat een eer en genoegen! Op mijn gehuurde brommertje, met heerlijk heet weer, de woestijnachtige omgeving verkennen; wat een kick.

De 4de stop was Puttaparthi waar de Sathya Sai Baba ashram is. Mijn vrienden Mustaq en Noor weer ontmoet. Hulp van Sai baba gekregen om wanneer ik uit mijn lichaam ben, weer makkelijk er in terug te keren. Dit was altijd een groot probleem en bovenal onmenselijk pijnlijk. De volgende plaats was Mysore, waar ik zeer ernstig ziek ben geworden; last van een flinke hondenbeet, uit mijn lichaam en een zware voedselvergiftiging.

Daarna een lange tussenstop in Puducherry, waar ik verbleef in een guesthouse van Sri Aurobindo wat bepaald onprettig en spiritueel zeer oppervlakkig was, nooit meer! Het was dan ook geweldig om deze reis af te sluiten in de Ashram van Ramana Maharshi in Tiruvannamalai. Wat een heerlijke atmosfeer en een indrukwekkende vriendelijkheid is daar. De berg Arunchala (Shiva) ben ik omheen gelopen als een pelgrim. Drie maanden heeft mijn reis geduurd, de onderstaande foto carrousel is daarvan een kleine impressie.  

Tik of veeg op de foto om door te gaan of te stoppen